02
left
Visie en werkwijze

Team Performance Coaching

04
right
Future in Sport

Team Performance Coaching

Voor teams die beter willen samenwerken naar een hoger resultaat.
In mijn trainingen maak ik veel gebruik van Inner Team Compass. Een model dat richting geeft aan het begeleidingsproces. Het is een spiegel van de individuele persoonlijke groei en het biedt tegelijkertijd ruimte aan het specifieke ontwikkelingsproces van het team. In de trainingen met het Inner Team Compass (ITC) komen veel verschillende onderwerpen aan bod, en er is één rode draad: verandering door verbinding. Het gaat altijd om blijvende verandering en groei.

Onder druk val je snel terug op je autopilot.
Ondanks je aangeleerde gedrag in trainingen val je wanneer je onder druk staat, op de werkvloer of op het sportveld, snel terug op je vertrouwde gedrag. Op de mat of het veld is dat vaak wat duidelijker dan achter een bureau, maar de essentie is hetzelfde. Iedereen heeft een blinde vlek, een valkuil en automatisch gedrag waar we onder druk invallen. Dit is de donkergrijze kern van dit model.

Ik geloof in de kracht van begeleiding op locatie, juist in die situaties waar je onder druk staat. Door observatie leer ik jouw autopilot reactie in een team herkennen en middels één op één gesprekken geef ik dit aan je terug. Observeren, herkennen, alternatief gedrag bespreken en trainen.

Verbinden met je schaduwkant.
Ieder mens heeft een stuk van zichzelf waar hij minder tevreden over is. Pas als je dit herkent van jezelf, kun je ermee werken en heb je begrip voor dat deel bij anderen. Hierdoor ontstaat er verbondenheid met elkaar, waardoor het team groeit naar een beter resultaat. Misschien zelfs een resultaat waarvan je hiervoor nooit had gedacht dat het haalbaar is.

Team samenwerking.
Herkennen, respecteren en waarderen van verschillen en overeenkomsten binnen een team. Samen werken naar een doel vanuit ieders eigen kracht. Omdat er zoveel eigen stijlen zijn, wil dat wel eens clashen, terwijl je elkaar juist kunt aanvullen vanuit je eigen authenticiteit. Inzicht in elkaar, door eerst zelfinzicht te krijgen leidt tot effectievere communicatie.

 

Het innerlijke kompas, het aloude symbool voor het aangeven van de koers, gebruik ik voor het aangeven van elementen tot verbinding met jezelf, de ander en het team. Of je nu in een bedrijf werkt, of sporter bent. Het begint met jezelf.